Informasjon til styret:

Det må utpekes en person i styret som tar ansvar for arrangementet.
Vedkommende må:
- informere deltagende Siggerud-lag om denne instruksen og kontaktperson ved spørsmål - varsle kasserer om at det må klargjøres 2 kontantkasser til kiosk og billettsalg
- sørge for at kioskvakter kommer seg inn i hallen 1t 30 min før kampstart
- avklare dommere med dommeransvarlig
- sørge for å koordinere overlapp i kiosk og billettsalg dersom andre lag tar over minirunde- arrangementet (ny pulje) i løpet av dagen eller det skal være ordinære kamper etterpå.

Det bør være minimum en person fra styret, alternativt en annen person med mye erfaring fra hallen, til stede hele dagen. Denne personen kan med fordel være hallvakt eller minirundevert (avtales med laget(ene)).

Informasjon til lagene:

Hvert lag må stille med 3 kaker.
I tillegg må lagene sørge for følgende bemanning i hallen:

• Minirunde-vert, 1 person
En Minirunde-vert har som oppgave å passe på at trenere/ledere for lagene viser gode holdninger, og oppfører seg slik en Minirunde–leder skal gjøre (se link over). Verten sitternede ved inngangsdøren/heisen i forkant av hver pulje og tar i mot lagene ved ankomst, samler inn spillelister (ta med noen ekstra til de som har glemt) og informerer om hvor garderober, tribuner, toaletter og kiosk finnes.

• Speaker, 1 person
Speakertjenesten omfatter spilling av musikk i pausen og start av kamper, nedtelling ved slutt av kamper samt evt annen info. Må ha med egen avspillingsenhet som kan tilkobles med 3,5 mm vanligkontakt som finnes i hallen. Se egen instruks neste side.

• Hallvakt, 1 person
Henter nøkler og kontantkasser hos kasserer, helst kvelden før. Se i tillegg egen instruks: https://www.siggerudil.no/Handball/Toppmeny/Foreldre/Dugnader/Arrangmentinstruks.html

• Bemanning av kiosk og billettsalg, 3 personer
Det bør være 3 personer til å gjøre i stand kiosk og billettsalg. Fra 45 min før til ca 30 min etter start av første kamp i hver pulje skal det selges billetter nede ved inngangsdøren/heisen, sammen med minirundeverten. (Hvis første kamp i første pulje starter kl 10 og første kamp i andre pulje starter kl 14 skal det selges billetter nede kl

9.15-10.30 og 13.15-14.30). Dette kommer i tillegg til billettsalget i kiosken oppe på tribunen. På forhånd: lag gjerne plakat som forteller at billettsalg er opp i kiosken på tribunen. Denne henges opp når det ikke selges billetter nede.

• Bemanning av sekretariat, 1-2 personer
Det spilles 2 og 2 kamper parallelt. Det er nok med 1 person i sekretariat, men ha gjerne 2 personer hvis de ikke har prøvd seg i sekretariatet tidligere. Alle kampene startes og avsluttes likt og ingen mål skal registreres.

Kioskvakter bør møte opp i hallen 1t 30 min før første kamp for å gjøre klar kiosk og billettsalg. Resterende vakter møter 1 time før første kamp (med unntak av vedkommende som sørger for at kioskvaktene kommer seg inn i hallen).

Vaktene varer til kampene er over og alt er ryddet. Dersom andre lag tar over minirunde- arrangementet (ny pulje) i løpet av dagen eller det skal være ordinære kamper etterpå må det sørges for overlapp i kiosk og billettsalg. Det koordineres av arrangementsansvarlig i styret.

 

Speakerrutine Siggerudhallen

Denne rutinen gjelder Minirunder som vi arrangerer.

 1. Koble inn musikkanlegget i hallen og spill musikk før start og mellom kamper. Det er

  gratis WIFI i hallen. Hallvakt har nøkkel til skapet der anlegget er.

 2. Sjekk at tidtaker-anlegget er riktig innstilt (15 minutter). Hallvakt har nøkkel til skapet der

  anlegget er.

 3. Det er IKKE innmarsj på mini-runder (bare på Loppetass).

 4. Ønsk velkommen til Siggerud, ‘minirunde x av y, alle lagene spiller 4 kamper hver...’

 5. Orienter om:

  a. nødutganger, toalett
  b. kiosken og litt om hva som selges i mellom kampene.
  c. Spilletid er 1*15 minutter. Alle kamper starter likt og slutter likt
  d. Lagene må være klare fem minutter før kampstart. Sjekk med dommere at de er

  klare. Tell ned til kampstart (10 sekund).
  e. Når det er 10 sekunder igjen av kampen så teller man ned. Få med publikum på

  dette. (Og altså; tell ned 10 sekund FØR kampstart også)
  f. Hvilke lag som spiller på hvilken bane
  g. Noen minutter inn i hver kamp: Les opp spillerlistene. Be lagene levere

  spillerlister dersom listene mangler!
  h. Når lagene spiller sin siste kamp for dagen

Dersom noen lag ikke møter: Sjekk om andre lag ønsker å spille mer, sørg for at tidsskjema følges og at alle lagene som har møtt, får spille sine kamper.

Fortell gjerne at håndball er det eneste ballspillet med garanterte mål.

Det klarer seg med 1 i utgangspunktet i sekretariatet som kan styre musikk og klokke. Bruks- /monteringsanvisning for lyd og musikkanlegg er lett forståelig. Speaker må selv ha med seg musikk som skal spilles (mobiltelefon, ipad el. med kabel).

Det er IKKE Liveføring på disse kampene.
Dommere sender inn regning på papir. Det utbetales ikke honorar i hallen.

Arrangering av hjemmekamper

Siggerud håndball har ansvaret for å arrangere våre hjemmekamper i Siggerudallen. Dette ansvaret er fordelt videre på lagene våre. En oversikt over hvilket lag som arrangerer hvilke dager/kamper utarbeides så tidlig i sesongen som mulig.

For å lette gjennomføringen og for å sikre at arrangementene blir vellykkede, er det utarbeidet et sett med instrukser for arrangørene - "Arrangementinstruks" under:

 

Hallvert/hallvakt

Instruks for hallvakt/hallvert for foreldrekontakt/oppmann på laget : 

Instruks for hallvakt

Billett

Hent billettkasse og nettbrett med betalingsterminal fra kiosken/hallvakt
Salg av billetter slutter etter oppstart av annen omgang i siste kamp for dagen. Kasse levers i kiosken/hallvakt etter avtale med hallvakt og nettbrett skal låses inne i hallen. Tribuneområdet ryddes!

Billettpriser:
Voksne: Kr. 60,-
Barn: Barn i følge med voksne går gratis, ellers er grensen 16 år.

Kiosk

Instruks for kioskvakten:

SIL instruks for kiosk 15-11-2019.docx

Sekretariat

Sekretariatets ansvar i forbindelse med hallvakt:

Instruks for sekretariatet


Har du innspill til endringer eller oppdateringer av instruksene : siggerud@ronhandball.no